Ebbinge ‘Voor de jonge ondernemer’ helpt pe-huizen, investeerders, start-ups en ondernemers met het aantrekken van de beste academici.

Ebbinge is ruim twintig jaar actief voor private equity partijen en portfoliobedrijven in Nederland en België.

Private Equity

Wat is private equity?

Picnic, Thuisbezorgd.nl, HAK, Lucas Bols, Johma, Greetz, Action: veel van deze namen zal je herkennen, maar wist je dat deze bedrijven met private equity, oftewel kapitaal van een participatiemaatschappij, gefinancierd zijn?

Private equity is risicodragend vermogen voor de financiering van niet-beursgenoteerde ondernemingen, zoals familiebedrijven of bedrijven die worden overgenomen door het management. Ook start-ups en opkomende bedrijven vallen hieronder. In dat geval is er sprake van venture capital.

Private equity en venture capital investeren in bedrijven om deze te laten groeien en na een periode van vijf tot zeven jaar met winst te verkopen. Voor groei is, naast kapitaal, ook kennis en een netwerk nodig; private equity en venture capital zorgen hiervoor. Zij participeren dus actief in gekochte bedrijven, daarom wordt ook wel gesproken van participatiemaatschappijen.

Private equity partijen halen kapitaal op door een investeringsfonds op te zetten met een looptijd van meestal tien tot maximaal dertien jaar. In een fonds van een private equity partij zit geld van beleggers zoals verzekeraars, pensioenfondsen, vermogende families en eigen geld van de fondsmanager. Zij lopen risico, maar ontvangen bij succes rendement.

Het rendement van private equity partijen komt veelal voort uit de volgende bronnen:

  • Operationele verbeteringen: implementatie van maatregelen die de onderneming efficiënter maken;
  • Herziene strategische focus: implementatie van herziene strategie inclusief het mogelijk maken en beter benutten van groeimogelijkheden;
  • Governancestructuur verbeteringen: gericht op het meer in lijn brengen van de financiële belangen van het management met die van de aandeelhouder, meer controle en toezicht, via veranderingen in de Raad van Commissarissen en via meer vreemd vermogenfinanciering;
  • Financial engineering: door met relatief veel vreemd vermogen te financieren neemt het gemiddelde rendement van een investering toe, maar ook het risico. Daarnaast creëert het private equity-fonds door met meer vreemd vermogen te financieren een belastingvoordeel ten opzichte van het gebruik van eigen vermogen, aangezien rentelasten mogen worden afgetrokken van de vennootschapsbelasting;
  • Investeringsselectie en ‘market timing’: indien private equity-investeerders in staat zijn ondergewaardeerde ondernemingen op te kopen en deze weer op het juiste moment te verkopen kan hiermee een rendement voor de private equity-investeerder worden gegenereerd.

Onze diensten

Ebbinge ondersteunt en adviseert private equity huizen, investeerders, start-ups en ondernemers in het werven, selecteren en ontwikkelen van talent dat het verschil kan maken. Daarin begeleiden wij kandidaten in hun ontwikkeling en arbeidsmarktoriëntatie. Deze oriëntatie is mogelijk middels events en trainingen die wij organiseren, onderdeel van het Ebbinge Investment Program. Voor zowel starters als young professionals staan wij in contact met een interessant netwerk voor mooie stage- en startposities en/of vervolgstappen.

Kandidaten die werkzaam willen zijn in deze sector hebben interesse in de economie en financiële markten. Zij zijn analytisch én strategisch sterk en hebben aantoonbare affiniteit met cijfers. Zowel een financiële als technische studieachtergrond is mogelijk. Kandidaten staan stevig in hun schoenen en denken in kansen.

Informatie en contact

Marleen van der Meulen, Stefanie Driever

T: +31 (0)20 5 747 570
E: info@investmentprogram.nl