Ebbinge, maatschappelijke projecten, academisch toptalent, talent naar de top, giving back, hockeyclub amsterdam, Lideke Wery

Ebbinge is nauw betrokken bij projecten die aansluiten bij onze missie gericht op kwaliteit, groei en ambitie van mensen, teams en organisaties.

Maatschappelijke projecten

Wij zijn betrokken bij inspirerende en uitdagende projecten die aansluiten bij onze waarden en missie: kwaliteit, groei en ambitie van mensen, teams en organisaties. Richting geven aan je eigen toekomst, waarbij wij ons sterk richten op de sociale en persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen.

Lideke Wery Foundation

De Lideke Wery Foundation is door Ebbinge opgericht ter nagedachtenis aan onze collega Lideke Wery. Zij kwam om het leven tijdens de tsunami in december 2004. De Foundation heeft in Induruwa in Zuid Sri Lanka een school opgericht waar jonge mensen IT-onderwijs en Engelse les krijgen. Hun (economisch) perspectief groeit daardoor enorm. Vanuit Ebbinge is er een continu een stagiair die naast het organiseren van diverse activiteiten en het ondersteunen van de lessen, een controlerende en aansturende functie heeft binnen het project. Ebbinge is betrokken bij de werving en selectie van stagiaires die naar Sri Lanka gaan. Er zijn momenteel helaas geen stageplaatsen beschikbaar. 
www.lwei.lk

Giving Back

Giving Back staat voor een diverse samenleving waarin iedereen een gelijke kans krijgt om - met welke achtergrond dan ook - zijn of haar talent te ontwikkelen en zo succesvol te worden. Met ongeveer 300 vrijwilligers en betrokken sponsoren uit het bedrijfsleven, richt de organisatie zich op scholieren en studenten die de potentie hebben een rolmodel te worden.
www.givingback.nl

Talent naar de Top

Er bestaat een groeiende behoefte aan diversiteit in de top van organisaties, niet alleen in het bedrijfsleven, zeker ook in de publieke sector. Ebbinge geeft daadwerkelijk invulling aan deze wens van veel opdrachtgevers. Vanuit Ebbinge ondersteunt Anita te Water dit goede initiatief.
www.talentnaardetop.nl

Moroccan Dutch Leadership Institute

Het Moroccan Dutch Leadership Institute biedt Marokkaans-Nederlandse topstudenten en Young Professionals een jaar lang een uitgebreid Leadership-Development programma. Daarnaast zetten zij hun talent in bij projecten voor de verbetering van de positie van Marokkaanse jongeren.
www.mdli.nl

Hockeyclub Amsterdam

Topsporters. Binnen Hockeyclub Amsterdam coachen wij de hockeyers uit het eerste team, dames en heren. Naast de sportieve loopbaan werken zij ook aan hun maatschappelijke loopbaan.  Wij helpen, coachen, geven richting naar een loopbaan, inspireren en openen deuren. www.ahbc.nl