Rens ter Weijde - ‘De weg naar succes gaat via geluk’

Jikkemien Schutte in gesprek met Rens ter Weijde over geluk, zijn missie en de impact van zijn programma’s.

‘De weg naar succes gaat via geluk’

Rens ter Weijde is van oorsprong sportpsycholoog en sportfanaat. Hij startte zijn carrière in de sportwereld waar hij met topatleten samenwerkte om hun prestatievermogen te optimaliseren. Tegenwoordig deelt hij zijn ervaring en inzichten in het bedrijfsleven. Met zijn Purpose+ werkte Ter Weijde onder meer voor organisaties als PwC, KPMG, Google, Verenigde Naties, Microsoft en McKinsey&Company. Ook bij Ebbinge heeft hij een programma verzorgd met als doel deelnemers bewuster te maken van hun doelen en geluksfactoren in het leven.

Persoonlijk heeft Ter Weijde zich tot doel gesteld om de zeven beroemdste bergtoppen te beklimmen en op de beste plekken in de wereld te surfen. Naast zijn ondernemerschap traint hij dan ook dagelijks. Onlangs verscheen het boek Building Positive Organisations van zijn hand waarin hij de laatste wetenschappelijke inzichten in positieve psychologie en zijn ervaring in de sport en het zakenleven combineert met persoonlijke inzichten. Jikkemien Schutte van Ebbinge interviewt hem over geluk, zijn missie en de impact van zijn programma’s.

Je schrijft onder meer in je boek dat geluk zich vermenigvuldigt als je het deelt. Is dat het doel van je boek?

‘Het zou mooi zijn als zo veel mogelijk mensen geluksexpert zouden worden. Daarmee bedoel ik niet dat iedereen in de boeken moet duiken en professioneel moet worden, maar dat steeds meer mensen zich bewust worden van hun persoonlijke geluk en hoe dat ook weer een positieve invloed heeft op het welzijn van anderen. Zo ongeveer een op de vijf mensen geeft aan een gelukkig en zinvol leven te leiden. Mijn doel is dat percentage flink te verhogen.’

Wat is geluk?

‘Eigenlijk is geluk geen goed begrip, omdat het vaak naar piekmomenten verwijst, korte termijn en quick wins. Ik gebruik liever Engelse termen als flourish en welbeing die duurzaam welbevinden aanduiden.’

Je aanpak met Purpose+, maar ook je boek, onderbouw je onder meer met inzichten uit de positieve psychologie, zoals het zogeheten PERMA-model van Martin Seligman. Kun je daar iets meer over vertellen?

‘De letters PERMA staat voor de bouwstenen van welbevinden: positieve emoties, engagement, relaties, zingeving (‘meaning’) en prestaties (‘accomplishments’). Alle vijf dragen ze bij aan gelukkig en zinvol leven. De kunst is om voor elk onderdeel te ontdekken wat het precies inhoudt voor jezelf en je gedrag daarop aan te passen.’  

Je bent begonnen als sportpsycholoog en werkte met topatleten. Nu richt je je op het bedrijfsleven. Een paar jaar geleden werd je nog uitgelachen als je het daar over geluk had…

‘Maar eigenlijk verschillen sport en bedrijfsleven niet zoveel. We zijn allemaal mensen en we presteren allemaal beter zodra we ons goed voelen in het leven. In de sportwereld is het al jaren gemeengoed om aandacht te besteden aan welbevinden. Als sportpsycholoog was dat voor mij ook het belangrijkste aanknopingspunt om mee te werken. Zodra atleten in het veld staan, heb je geen invloed meer. Maar als je van te voren zorgt dat ze als mens zo goed mogelijk in hun vel zitten, voegt dat veel waarde toe aan hun prestaties. Deze praktijkervaring en wetenschappelijke inzichten heb ik vertaald naar praktische handvaten voor het bedrijfsleven. Als mensen vanuit hun talenten werken, zijn ze gelukkiger en presteren ze beter.’

Waarom houd je je hier professioneel mee bezig? Zie je het als een missie?

‘Ik geloof niet dat het leven in die zin een doel heeft; het gaat er om dat je er zelf iets van maakt. Mijn persoonlijke missie is mijn eigen geluk zoals bij iedereen. Het leven zelf en hoe je daar invulling aan geeft, daar gaat het om. Ik denk dat Purpose+ de mooiste route voor mij is.’

Welke terugkoppeling krijg je van klanten over de programma’s van Purpose+?

‘Positief. Het mooiste resultaat is wanneer de top van een organisatie nieuwe inzichten toepast in eigen gedrag. Door het thema geluk voortaan actief op de agenda te zetten. We doen altijd metingen voor en na programma’s om te kijken of doelen als grotere betrokkenheid, welbevinden en prestaties worden behaald. Daarin scoren we goed. Organisaties willen graag zo concreet mogelijke verbeteringen zien. Alleen zijn ze dikwijls niet geïnteresseerd in alle data achter het onderzoek. Dat kost ze te veel tijd en energie. Als ze een vinkje achter hun doelstelling kunnen zetten, vinden ze het best. Ze vertrouwen op onze professionaliteit, dat is dan weer erg prettig.’

Waar liggen wat jou betreft de verbeterkansen?

‘Onze programma’s zijn echt voor mensen en teams. Om het thema in te bedden in de lange termijnstrategie van organisaties zouden we een breder aanbod moeten hebben met impact op alle organisatieonderdelen. Denk aan de strategie van de onderneming, IT, processen etc. Dat individuele deelnemers na vijf workshops klaar zijn, is niet voldoende. We zijn nu bezig om onze programma’s hierop aan te passen.’

Bij Ebbinge heb je een zogeheten flourishing-programma gedaan, met vijf workshops waarin elke keer een ander onderdeel van het PERMA-model centraal stond. Hoe kijk je daar op terug?

‘Ik ervaar veel vrijheid van de partners van Ebbinge, en kreeg het vertrouwen. Het feit dat iedereen van de organisatie heeft kunnen meedoen is ook heel gaaf. We wisselden theorie af met praktische oefeningen als meditatie. Uiteindelijk vertelde iedereen zijn of haar eigen verhaal over de betekenis van geluk en eigen levensdoelen. Het was steeds een heel divers gezelschap dat ik niet drie keer moest overtuigen van het belang van de thematiek. Dat komt natuurlijk ook door hun studieachtergrond en werkveld, maar het werkt heel prettig.’

Geluk staat nu volop in de aandacht. Vind je dat je inspanningen voldoende kunnen beklijven in het bedrijfsleven?

‘Op zich wel, maar het verschilt per branche en organisatie. Ik zie dat Ebbinge heel veel doet met de thematiek en dat is geweldig. Ik hoor namelijk ook wel organisaties zeggen dat ze in een transformatieproces zitten en dat het toch moeilijk wordt om de volgende stap te nemen. Ik vind overigens wel dat Ebbinge nu de slag moet maken naar klanten. Het beklijft pas echt, is mijn overtuiging, als je het zelf verder gaat brengen. Zo krijg je welbevinden in het systeem van meerdere organisaties en worden ze flourishing.’

Je wilt graag geluk in de wereld vermenigvuldigen. Wat betekent geluk voor jou persoonlijk?

‘Geluk voor mij is iets wat fluctueert. Het zijn heus ook wel de quick wins voor mij. In de basis vind ik vooral geluk in iets heel erg goed kunnen. Ik surf erg graag en een goede golf helemaal benutten geeft een absolute piek in mijn geluksgevoel. Als ik vervolgens weer in het water lig dan juich ik even heel hard voor mijzelf. Met dingen die mij interesseren ga ik net zo lang door tot ik perfectie heb bereikt.’

Over de auteur

Mirjam van Immerzeel is schrijver en journalist. Zij interviewt voor Ebbinge diverse personen met als centraal thema ‘de kunst van het kijken’.

Informatie en contact

Jikkemien Schutte

T: +31 (0)20 5 725 725
E: info@ebbinge.nl